Giám sát giá cao su tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cao su tuần 02/01-05/01

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

04/01

03/01

02/01

01/01

29/12

 TB T1/1

 TB T4/12

 Thay đổi TB T1/1 so với T4/12

RSS1

35200

35200

35200

 

35200

35,200

35,280

-80

RSS3

34500

34500

34500

 

34500

34,500

34,660

-160

SVR 3L

34500

34500

34500

 

34500

34,500

34,100

400

SVR L

34800

34800

34800

 

34800

34,800

34,400

400

SVR 5

34000

34000

34000

 

34000

34,000

33,280

720

SVR 10

33600

33600

33600

 

33600

33,600

33,040

560

SVR 20

33300

33300

33300

 

33300

33,300

32,660

640

Nguồn: Agromonitor tổng hợp