Giám sát giá cá tra tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá cá tra tuần 7/1-11/1

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Tỉnh/Thời gian

9/1

8/1

7/1

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

29.500

29.500-30.000*

29.500-30.000*

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

29.500

29.500

29.000-29.500

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

29.500

30.500

30.500

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

29-29.500

29-29.500

29-29.500

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

29-29.500

29-29.500

29-29.500

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Nguồn: AgroMonitor