Giám sát giá cá tra tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá cá tra tuần 31/12-4/1

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Tỉnh/Thời gian

2/1/2019

27-28/12

26/12

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

29.500-30.000

29.500-30.000

29.500-30.000

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

29.500-30.000

29.500-30.000

29.500-30.000

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

30.500

30.000-30.500*

30.000-30.500*

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

29-29.500

29-29.500

29-29.500

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

29-29.500

29-29.500

29-29.500

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Nguồn: AgroMonitor