Giám sát giá cá tra tuần 28/5-1/6
 

Giám sát giá cá tra tuần 28/5-1/6

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

30/05

-

30.000-30.500

-

30.000-30.500

-

30.500

29/05

-

30.000-30.500

-

30.500-31.000

-

30.500

28/05

-

30.000-30.500

-

30.500-31.000

-

30.500

25/05

-

30.000-30.500

-

31.000

-

31.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

30/05

-

30.500

-

30.500

-

30.500

-

30.500

28-29/05

-

30.500

-

30.500

-

30.500

-

30.500

25/05

-

31.000

-

31.000

-

31.000

-

31.000

24/05

-

31.000

-

31.000

-

31.000

-

31.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp