Giám sát giá cá tra tuần 28/4-3/5
 

Giám sát giá cá tra tuần 28/4-3/5

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Đồng Tháp

An Giang

Cần Thơ

Tuần từ 18/4-24/4

24000

24000

24000

Tuần từ 25/4-2/5

23500-24000

24000

24000

Tăng/giảm

-500

0

0