Giám sát giá cá tra tuần 27/5-31/5
 

Giám sát giá cá tra tuần 27/5-31/5

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Đồng Tháp

An Giang

Cần Thơ

Tuần từ 16/5-22/5

22800

22-22.500

22-22.500

Tuần từ 23/5-29/5

22000

22000

21500

Tăng/giảm

-800

-500

-500-1000

 

Tin tham khảo