Giám sát giá cá tra tuần 25-29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 25-29/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.