Giám sát giá cá tra tuần 24/9-28/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/9

-

34-35.000

-

34.500

-

34-35.000

25/9

-

33-34.000

-

33-34.000

-

34-35.000

24/9

-

33-34.000

-

33-34.000

-

33-34.000

21/9

-

33-34.000

-

33-34.000

-

33-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/9

-

34.000

-

34.000

-

34.000

-

34.000

24-25/9

-

33.000

-

33.000

-

33.000

-

33.000

21/9

-

33.000

-

33.000

-

33.000

-

33.000

18-20/9

-

33.000

-

33.000

-

33.000

-

33.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp