Giám sát giá cá tra tuần 24/7-28/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 24/7-28/7/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

   

Ngày 26/7

Ngày 25/7

Ngày 24/7

TB từ 20/7-26/7

TB từ 13/7-19/7

Thay đổi tuần 20/7-26/7 so với tuần 13/7-19/7

Đồng Tháp

Trả chậm

23.000-23.500

23.000-23.500

23.000-23.500

22.950

22.520

+430

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

An Giang

Trả chậm

23.000

23.000

23.000

22.750

22.510

+240

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Bến Tre

Trả chậm

23.000

23.000

23.000

22.825

22.400

+425

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Cần Thơ

Trả chậm

23.500

22.800-23.200

22.800-23.200

23.000

22.560

+440

Tiền mặt

23.000-23.100

-

-

-

-

-

Vĩnh Long

Trả chậm

23.000

23.000

23.000

22.750

22.500

+250

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Hậu Giang

Trả chậm

23.000

23.000

23.000

22.750

22.500

+250

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Tiền Giang

Trả chậm

23.000

23.000

23.000

22.750

22.500

+250

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp