Giám sát giá cá tra tuần 20/11-24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 20/11-24/11

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

 

22-Nov

20-21/11

09-17/11

06/08/11

01/03/11

31-Oct

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.5

28.3

28.3

28.3

28.3

28.000-28.300

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Trả chậm

29

29

29

29

29

29

Trả TM

28.5

28.5

28.5

28.500-29.000

28.500-29.000

28.200-28.400

Bến Tre

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.500-28.800

28.5

28.5

28.300-28.700

28.300-28.700

28.300-28.700

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.5

28.3

28.3

28.3

28.3

28.000-28.300

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.5

28.3

28.3

28.3

28.3

28.000-28.300

Tiền Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Trả TM

28.8

28.500-28.800

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp