Giám sát giá cá tra tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 2/7-6/7

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

 

Trả chậm

Trả TM

19-20/06

-

27.000-28.000

-

19-20/06

-

27.000-28.000

14-18/06

-

27.500-28.500

-

14-18/06

-

27.500-28.500

13/06

-

27.500-28.500

-

13/06

-

27.500-28.500

12/06

-

27.500-28.500

-

12/06

-

27.500-28.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

03-04/07

-

26.000

-

26.000

-

25.500-26.000

02/07

-

26.000-28.000

-

26.000-28.000

-

25.500-28.000

29/06

-

27.000

-

26.500-28.000

-

27.500-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp