Giám sát giá cá tra tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 19/6-23/6/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

   

Ngày 21/6

Ngày 20/6

Ngày 19/6

TB từ 15/6-21/6

TB từ 08/6-14/6

Thay đổi tuần 15/6-21/6 so với tuần 08/6-14/6

Đồng Tháp

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

An Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

Bến Tre

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

Cần Thơ

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

VĨnh Long

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

Hậu Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

Tiền Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

21500-22000

21500-22000

21500-22000

21500-22000

22000

-500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp