Giám sát giá cá tra tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 18/9-22/9

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 600-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

   

Ngày 20/9

Ngày 19/9

Ngày 18/9

TB từ 14/9-20/9

TB từ 07/9-13/9

Thay đổi tuần 14/9-20/9 so với tuần 07/9-13/9

Đồng Tháp

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.500

27.500

27.500

27.500

26.219

+ 1.281

An Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.000-27.200

27.000-27.200

27.000-27.200

27.200

24.500

+2.700

Bến Tre

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.000-27.200

27.000-27.200

27.000-27.200

27.200

25.333

+1.867

Cần Thơ

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.500

27.500

27.500

27.500

26.625

+875

Vĩnh Long

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.000-27.200

27.000-27.200

27.000-27.200

27.200

25.750

+1.450

Hậu Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.000-27.200

27.000-27.200

27.000-27.200

27.200

25.750

+1.450

Tiền Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.000-27.200

27.000-27.200

27.000-27.200

27.200

25.750

+1.450

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp