Giám sát giá cá tra tuần 18/8-24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 18/8-24/8/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 600-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

   

Ngày 23/8

Ngày 22/8

Ngày 21/8

TB từ 17/8-23/8

TB từ 10/8-16/8

Thay đổi tuần 17/8-23/8 so với tuần 10/8-16/8

Đồng Tháp

Trả chậm

24.500

24.500

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

24.000

24.000

23.500

23.500

-

-

An Giang

Trả chậm

24.000

24.000

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

23.500

23.500

23.000

23.500

-

-

Bến Tre

Trả chậm

24.000

24.000

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Cần Thơ

Trả chậm

24.500

24.000

24.000

24.500

24.000

+500

Tiền mặt

24.000

23.500

23.500

24.000

23.500

+500

Vĩnh Long

Trả chậm

24.000

24.000

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Hậu Giang

Trả chậm

24.000

24.000

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Tiền Giang

Trả chậm

24.000

24.000

24.000

24.000

23.500

+500

Tiền mặt

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo