Giám sát giá cá tra tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá cá tra tuần 18/6-22/6

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

 

Trả chậm

Trả TM

19-20/06

-

27.000-28.000

-

19-20/06

-

27.000-28.000

14-18/06

-

27.500-28.500

-

14-18/06

-

27.500-28.500

13/06

-

27.500-28.500

-

13/06

-

27.500-28.500

12/06

-

27.500-28.500

-

12/06

-

27.500-28.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

19-20/06

-

28.000

-

28.000

19-20/06

-

28.000

-

14-18/06

-

-

-

-

14-18/06

-

-

-

13/06

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

13/06

-

28.500-29.000

-

12/06

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

12/06

-

28.500-29.000

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp