Giám sát giá cá tra tuần 18-22/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 18-22/12

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

14-20/12

-

28.500

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500-28.700

-

28.500

-

28.500

-

28.500

08-13/12

-

28.500

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

01-07/12

-

28.500

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

29-30/11

-

28.500

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

27-28/11

-

28.500

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

22-24/11

-

28.500

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

20-21/11

-

28.300

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500

-

28.300

-

28.300

-

28.500-28.800

09-17/11

-

28.300

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500

-

28.300

-

28.300

-

28.400-28.600

06-08/11

-

28.300

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.300

-

28.300

-

28.400-28.600

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp