Giám sát giá cá tra tuần 17/5 – 24/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 17/5 – 24/5/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Ngày 26/5

Ngày 25/5

Ngày 19/5

TB từ 18/5-26/5

TB từ 11/5-17/5

Thay đổi tuần 18/5-26/5 so với tuần 11/5-17/5

Đồng Tháp (tiền mặt)

23.500

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000

25.000

-1.000

Đồng Tháp (trả chậm)

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000

25.000

-1.000

An Giang (tiền mặt)

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1.000

An Giang (trả chậm)

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1.000

Bến Tre (tiền mặt)

24.000

24.000

24.000

24.000

25.000

-1.000

Bến Tre (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Cần Thơ (tiền mặt)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Cần Thơ (trả chậm)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Vĩnh Long (tiền mặt)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Vĩnh Long (trả chậm)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Hậu Giang (tiền mặt)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Hậu Giang (trả chậm)

24.000

24.000

24.000-24.500

24.000-24.500

25.000

-1000

Tiền Giang (tiền mặt)

24.100-24.500

24.100-24.500

24.100-24.500

24.100-24.500

25.000

-1.000

Tiền Giang (trả chậm)

24.100-24.500

24.100-24.500

24.100-24.500

24.100-24.500

25.000

-1.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp