Giám sát giá cá tra tuần 16/4-20/4
 

Giám sát giá cá tra tuần 16/4-20/4

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

17-19/04

-

31.500-31.600

-

31.500-32.000

-

31.500-31.700

16/04

-

31.500-31.600

-

31.500-32.000

-

31.500-31.800

13/04

-

31.500

-

31.500-32.000

-

31.500-31.800

10-12/04

-

31.500

-

31.500-32.000

-

31.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

16-19/04

-

31.500-32.000

-

31.500

-

31.500

-

31.500

13/04

-

31.500

-

31.500

-

31.500

-

31.500

10-12/04

-

31.500

-

31.500

-

31.500

-

31.500

05-09/04

-

31.000-31.500

31.500

31.000-31.500

-

31.200-31.500

-

31.000-31.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp