Giám sát giá cá tra tuần 16/3-22/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 16/3-22/3/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Ngày 22/03

Ngày 21/03

Ngày 20/03

TB từ 16/03-22/03

TB từ 09/03-15/03

Thay đổi tuần 16/03-22/03 so với tuần 09/03-15/03

Đồng Tháp (tiền mặt)

25.500

25.500

25.300-25.500

25.000-25.500

25.000

+500

Đồng Tháp (trả chậm)

25.500-26.000

25.500-26.000

25.300-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

An Giang (tiền mặt)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

An Giang (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Bến Tre (tiền mặt)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

Bến Tre (trả chậm)

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

0

Cần Thơ (tiền mặt)

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Cần Thơ (trả chậm)

25.500-27.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Vĩnh Long (tiền mặt)

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Vĩnh Long (trả chậm)

25.500-27.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Hậu Giang (tiền mặt)

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Hậu Giang (trả chậm)

25.500-27.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.500-26.000

25.000-26.000

+500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp