Giám sát giá cá tra tuần 16/2-22/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 16/2-22/2/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Ngày 22/02

Ngày 21/02

Ngày 20/02

TB từ 16/02-22/02

TB từ 09/02-15/02

Thay đổi tuần 16/02-22/02 so với tuần 09/02-15/02

Đồng Tháp (tiền mặt)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

23.500-24.000

+1.500-2.000

Đồng Tháp (trả chậm)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

24.000

+1.000-2.000

An Giang (tiền mặt)

25.000

25.000

-

25.000

23.500

+1.500

An Giang (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Bến Tre (tiền mặt)

25.000

25.000

25.000

25.000

24.000

+ 1.000

Bến Tre (trả chậm)

25.000

25.000

25.000

25.000

24.000

+ 1.000

Cần Thơ (tiền mặt)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.000

+1.000-2.000

Cần Thơ (trả chậm)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.500

+1.500-2.000

Vĩnh Long (tiền mặt)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.000

+1.000-2.000

Vĩnh Long (trả chậm)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.500

+1.500-2.000

Hậu Giang (tiền mặt)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.000

+1.000-2.000

Hậu Giang (trả chậm)

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000

25.000-26.000

24.500

+1.500-2.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp