Giám sát giá cá tra tuần 16/10-20/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 16/10-20/10

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 600-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

   

Ngày 18/10

Ngày 17/10

Ngày 16/10

TB từ 12/10-18/10

TB từ 05/10-11/10

Thay đổi tuần 12/10-18/10 so với tuần 05/9-11/10

Đồng Tháp

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.000-28.300

28.000-28.300

28.000-28.300

28.000-28.300

28.000-28.300

0

An Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

0

Bến Tre

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

28.400-28.600

0

Cần Thơ

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

27.500-28.000

27.500-28.000

28.000

28.000

28.000

0

Vĩnh Long

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

0

Hậu Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

0

Tiền Giang

Trả chậm

-

-

-

-

-

-

Tiền mặt

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp