Giám sát giá cá tra tuần 13/4-19/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 13/4-19/4/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Ngày 19/04

Ngày 18/04

Ngày 17/04

TB từ 13/04-19/04

TB từ 06/04-12/04

Thay đổi tuần 13/04-19/04 so với tuần 06/04-12/04

Đồng Tháp (tiền mặt)

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

26.000-26.500

+500

Đồng Tháp (trả chậm)

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500-27.000

0

An Giang (tiền mặt)

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

25.500-26.000

+500

An Giang (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Bến Tre (tiền mặt)

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

26.000-26.500

-

-

Bến Tre (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Cần Thơ (tiền mặt)

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500

26.500-27.000

26.000-26.500

+500

Cần Thơ (trả chậm)

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

0

Vĩnh Long (tiền mặt)

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500

26.500-27.000

26.000-26.500

+500

Vĩnh Long (trả chậm)

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

0

Hậu Giang (tiền mặt)

26.500-27.000

26.500-27.000

26.500

26.500-27.000

26.000-26.500

+500

Hậu Giang (trả chậm)

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

26.000-27.000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp