Giám sát giá cá tra tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá cá tra tuần 11/6-15/6

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

12-13/06

-

27.500-28.500

-

28.500-29.000

-

29.000

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

05/06

-

30.000

-

29.500-30.000

-

30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

12-13/06

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

04-05/06

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp