Giám sát giá cá tra tuần 10/5 – 17/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 10/5 – 17/5/2017

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Ngày 17/5

Ngày 16/5

Ngày 15/5

TB từ 11/5-17/5

TB từ 04/5-10/5

Thay đổi tuần 11/5-17/5 so với tuần 04/5-10/5

Đồng Tháp (tiền mặt)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Đồng Tháp (trả chậm)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

26.000-26.500

-500

An Giang (tiền mặt)

24.000-24.500

24.000-24.500

25.500

25.500

26.000

-500

An Giang (trả chậm)

24.000-24.500

24.000-24.500

25.500

25.500

26.000

-500

Bến Tre (tiền mặt)

24.000-24.500

24.000-24.500

25.500

25.500

26.000

-500

Bến Tre (trả chậm)

-

-

-

-

-

-

Cần Thơ (tiền mặt)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Cần Thơ (trả chậm)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Vĩnh Long (tiền mặt)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Vĩnh Long (trả chậm)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Hậu Giang (tiền mặt)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Hậu Giang (trả chậm)

24.000-24.500

25.500

25.500

25.500

25.500-26.500

-500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp