Giám sát giá cá tra tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cá tra tuần 05/02-09/02

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL mua tại ao

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

06-07/02

-

29.200

-

29.200

-

29.200

02-05/02

-

29.200-29.500

-

29.200-29.500

-

29.200

01/02

-

29.200-29.500

-

29.200-29.500

-

29.200

29-31/01

-

29.200

-

29.200-29.500

-

29.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

01-07/02

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

29-31/01

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

24-26/01

-

29.000

-

29.000

-

29.000

-

29.000

18-23/01

-

29.000

-

29.000

-

29.000

-

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp