Giám sát giá cà phê tuần 7/5-11/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 7/5-11/5

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

07-05

08-05

09-05

10-05

11-05

Tháng 5/2018

1,808

1,790

1,742

1,740

1,751

Tháng 7/2018

1,813

1,794

1,747

1,743

1,758

Tháng 9/2018

1,800

1,786

1,742

1,736

1,745

Tháng 11/2018

1,799

1,787

1,744

1,742

1,749

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

07-05

08-05

09-05

10-05

11-05

Tháng 5/2018

118.20

116.55

115.50

116.30

115.25

Tháng 7/2018

120.75

119.60

118.75

119.55

119.40

Tháng 9/2018

123.15

122.00

121.10

121.85

121.70

Tháng 9/2018

126.60

125.40

124.55

125.30

125.20

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

08-05

09-05

10-05

11-05

14-05

Đắc Lắc

37,000

36,600

35,800

35,700

35,900

Lâm Đồng

36,700

36,300

35,500

35,400

35,600

Gia Lai

37,000

36,600

35,800

35,700

36,100

Đắc Nông

36,900

36,500

35,700

35,600

35,900

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1678

1735

R1 (Scr16_2% BB)

1728

1790

R1 (Scr18_2% BB)

1743

1800

R1(Scr16_ black)

1783

1840

R1(Scr18_ black)

1798

1855

Nguồn: CSDL AgroMonitor