Giám sát giá cà phê tuần 31/12-4/1
 

Giám sát giá cà phê tuần 31/12-4/1

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

26-12

27-12

28-12

31-12

01-01

Tháng 1/2019

1,485

1,487

 NGHỈ TẾT

Tháng 3/2019

1,515

1,508

Tháng 5/2019

1,534

1,526

Tháng 7/2019

1,551

1,541

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

26-12

27-12

28-12

31-12

01-01

Tháng 3/2019

103.90

101.75

 NGHỈ TẾT

Tháng 5/2019

107.00

104.90

Tháng 7/2019

109.80

107.75

Tháng 9/2019

112.55

110.55

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

27-12

28-12

31-12

01-01

02-01

Đắc Lắc

33,300

33,300

 NGHỈ TẾT

33,600

Lâm Đồng

32,200

32,100

32,500

Gia Lai

33,000

32,900

33,300

Đắc Nông

32,900

32,800

33,200

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1489

1489

R1 (Scr16_2% BB)

1534

1534

R1 (Scr18_2% BB)

1554

1554

R1(Scr16_ black)

1594

1594

R1(Scr18_ black)

1609

1609

Nguồn: CSDL AgroMonitor