Giám sát giá cà phê tuần 30/9-04/10/2019
 

Giám sát giá cà phê tuần 30/9-04/10/2019

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

Tuần 11/9-17/9

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tháng 11/2019

1326

1311

1315

Tháng 1/2020

1351

1335

1335

Tháng 3/2020

1378

1360

1359

Tháng 5/2020

1405

1385

1384

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

Tuần 11/9-17/9

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tháng 12/2019

102.88

99.05

101.04

Tháng 3/2020

106.43

102.58

104.58

Tháng 5/2020

108.75

104.88

106.85

Tháng 7/2020

110.89

106.97

108.94

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

Tuần 12/9-18/9

Tuần 19/9-25/9

Tuần 26/9-2/10

Đắc Lắc

33,760

33,480

33,520

Lâm Đồng

32,780

32,500

32,580

Gia Lai

33,380

33,100

33,120

Đắc Nông

33,380

33,160

33,220

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1425

1421

R1 (Scr16_2% BB)

1475

1471

R1 (Scr18_2% BB)

1490

1486

R1(Scr16_ black)

1530

1526

R1(Scr18_ black)

1545

1541

Nguồn: CSDL AgroMonitor