Giám sát giá cà phê tuần 30/7-3/8
 

Giám sát giá cà phê tuần 30/7-3/8

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

30-07

31-07

01-08

02-08

03-08

Tháng 9/2018

1,660

1,644

1,650

1,644

1,662

Tháng 11/2018

1,652

1,637

1,639

1,633

1,642

Tháng 1/2019

1,653

1,639

1,640

1,632

1,638

Tháng 3/2019

1,665

1,651

1,652

1,643

1,646

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

30-07

31-07

01-08

02-08

03-08

Tháng 9/2018

111.40

109.90

108.05

106.70

107.75

Tháng 12/2018

114.60

113.10

111.30

110.10

111.10

Tháng 3/2019

118.05

116.60

114.85

113.65

114.60

Tháng 5/2019

120.45

119.00

117.25

116.10

117.00

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

31-07

01-08

02-08

03-08

06-08

Đắc Lắc

35,200

34,900

35,000

35,000

35,400

Lâm Đồng

34,600

34,300

34,400

34,300

34,700

Gia Lai

35,100

34,800

34,900

34,900

35,300

Đắc Nông

35,100

34,800

34,900

34,900

35,300

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1582

1587

R1 (Scr16_2% BB)

1632

1637

R1 (Scr18_2% BB)

1647

1652

R1(Scr16_ black)

1687

1692

R1(Scr18_ black)

1702

1708

Nguồn: CSDL AgroMonitor