Giám sát giá cà phê tuần 29/10-2/11
 

Giám sát giá cà phê tuần 29/10-2/11

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

24-10

25-10

26-10

29-10

30-10

Tháng 11/2018

1,688

1,674

1,711

1,668

1,658

Tháng 1/2019

1,717

1,707

1,730

1,687

1,676

Tháng 3/2019

1,734

1,725

1,743

1,704

1,692

Tháng 5/2019

1,750

1,740

1,757

1,718

1,706

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

24-10

25-10

26-10

29-10

30-10

Tháng 12/2018

120.25

121.15

119.65

114.25

112.40

Tháng 3/2019

124.05

125.05

123.40

118.05

116.25

Tháng 5/2019

126.65

127.60

125.95

120.60

118.75

Tháng 7/2019

129.00

130.00

128.35

123.00

121.20

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

25-10

26-10

29-10

30-10

31-10

Đắc Lắc

36,800

36,600

37,100

36,200

35,900

Lâm Đồng

36,200

36,000

36,500

35,600

35,500

Gia Lai

36,600

36,500

36,900

36,000

36,000

Đắc Nông

36,500

36,300

36,900

36,000

36,000

 Nguồn: CSDL AgroMonitor