Giám sát giá cà phê tuần 25/6-29/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 25/6-29/6

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

25-06

26-06

27-06

28-06

29-06

Tháng 7/2018

1,678

1,696

1,733

1,730

1,723

Tháng 9/2018

1,676

1,686

1,705

1,697

1,690

Tháng 11/2018

1,675

1,684

1,700

1,692

1,683

Tháng 3/2019

1,681

1,690

1,702

1,697

1,687

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

25-06

26-06

27-06

28-06

29-06

Tháng 7/2018

114.15

114.80

114.30

112.15

111.50

Tháng 9/2018

117.20

117.70

117.45

115.75

115.10

Tháng 12/2018

120.60

121.10

120.85

119.20

118.55

Tháng 3/2019

124.15

124.60

124.35

122.70

122.10

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

26-06

27-06

28-06

29-06

02-07

Đắc Lắc

35,400

35,600

36,000

35,800

35,700

Lâm Đồng

34,700

34,900

35,100

34,900

34,900

Gia Lai

35,300

35,500

35,800

35,600

35,600

Đắc Nông

35,300

35,500

35,800

35,600

35,500

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

                                                 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1635

1635

R1 (Scr16_2% BB)

1685

1685

R1 (Scr18_2% BB)

1700

1700

R1(Scr16_ black)

1740

1740

R1(Scr18_ black)

1755

1755

Nguồn: CSDL AgroMonitor