Giám sát giá cà phê tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá cà phê tuần 24/9-28/9

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

24-09

25-09

26-09

27-09

28-09

Tháng 11/2018

1,513

1,507

1,511

1,516

1,554

Tháng 1/2019

1,507

1,504

1,508

1,512

1,541

Tháng 3/2019

1,521

1,519

1,524

1,529

1,555

Tháng 5/2019

1,534

1,534

1,539

1,544

1,570

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

24-09

25-09

26-09

27-09

28-09

Tháng 12/2018

98.50

97.10

97.75

99.30

102.45

Tháng 3/2019

101.90

100.45

101.15

102.65

105.85

Tháng 5/2019

104.35

102.90

103.50

105.00

108.25

Tháng 7/2019

106.75

105.30

105.85

107.40

110.60

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

25-09

26-09

27-09

28-09

01-10

Đắc Lắc

32,800

32,700

32,800

32,900

33,600

Lâm Đồng

32,300

32,200

32,300

32,400

33,100

Gia Lai

32,900

32,800

32,900

33,000

33,700

Đắc Nông

32,700

32,600

32,700

32,800

33,500

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1504

1471

R1 (Scr16_2% BB)

1554

1521

R1 (Scr18_2% BB)

1569

1536

R1(Scr16_ black)

1609

1576

R1(Scr18_ black)

1624

1591

Nguồn: CSDL AgroMonitor