Giám sát giá cà phê tuần 24/12-28/12
 

Giám sát giá cà phê tuần 24/12-28/12

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

19-12

20-12

21-12

24-12

25-12

Tháng 1/2019

1,477

1,494

1,461

1,485

1,485

Tháng 3/2019

1,507

1,524

1,491

1,515

1,515

Tháng 5/2019

1,523

1,541

1,510

1,534

1,534

Tháng 7/2019

1,539

1,557

1,527

1,551

1,551

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

19-12

20-12

21-12

24-12

25-12

Tháng 3/2019

100.85

102.50

99.70

102.20

102.20

Tháng 5/2019

104.00

105.65

102.90

105.30

105.30

Tháng 7/2019

106.80

108.40

105.70

108.15

108.15

Tháng 9/2019

109.50

111.20

108.50

110.95

110.95

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

20-12

21-12

24-12

25-12

26-12

Đắc Lắc

33,000

33,300

32,800

33,300

33,300

Lâm Đồng

32,200

32,500

31,900

32,200

32,200

Gia Lai

33,000

33,300

32,600

33,000

33,000

Đắc Nông

32,800

33,100

32,500

32,900

32,900

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1481

1532

R1 (Scr16_2% BB)

1531

1502

R1 (Scr18_2% BB)

1546

1517

R1(Scr16_ black)

1586

1557

R1(Scr18_ black)

1601

1572

Nguồn: CSDL AgroMonitor