Giám sát giá cà phê tuần 23/4-27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 23/4-27/4

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

23-04

24-04

25-04

26-04

Tháng 5/2018

1,736

1,742

1,724

1,738

Tháng 7/2018

1,769

1,782

1,760

1,771

Tháng 9/2018

1,748

1,759

1,741

1,752

Tháng 11/2018

1,748

1,760

1,740

1,753

 

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

23-04

24-04

25-04

26-04

Tháng 5/2018

117.00

118.50

116.85

117.60

Tháng 7/2018

118.95

120.45

118.80

119.65

Tháng 9/2018

121.00

122.50

120.95

121.75

Tháng 9/2018

124.50

126.00

124.45

125.25

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

24-04

25-04

26-04

27-04

Đắc Lắc

37,000

37,300

36,900

37,100

Lâm Đồng

36,700

37,000

36,600

36,800

Gia Lai

37,100

37,200

36,900

37,100

Đắc Nông

37,100

37,300

36,800

37,000

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1706

1708

R1 (Scr16_2% BB)

1766

1758

R1 (Scr18_2% BB)

1771

1772

R1(Scr16_ black)

1811

1812

R1(Scr18_ black)

1826

1827

Nguồn: CSDL AgroMonitor