Giám sát giá cà phê tuần 2/7-6/7

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 2/7-6/7

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

02-07

03-07

04-07

05-07

06-07

Tháng 7/2018

1,738

1,750

1,739

1,703

1,737

Tháng 9/2018

1,677

1,738

1,689

1,639

1,662

Tháng 11/2018

1,671

1,742

1,681

1,634

1,655

Tháng 3/2019

1,676

1,748

1,685

1,638

1,658

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Kỳ hạn/Ngày

02-07

03-07

04-07

05-07

06-07

Tháng 7/2018

107.80

108.35

108.35

106.30

111.25

Tháng 9/2018

111.65

111.90

111.90

109.15

114.10

Tháng 12/2018

115.10

115.30

115.30

112.60

117.55

Tháng 3/2019

118.70

118.85

118.85

116.15

121.10

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

03-07

04-07

05-07

06-07

09-07

Đắc Lắc

35,500

36,100

35,800

34,800

35,100

Lâm Đồng

34,700

35,400

35,000

34,000

34,500

Gia Lai

35,400

36,200

35,600

34,600

35,000

Đắc Nông

35,300

36,000

35,600

34,600

35,000

 Nguồn: CSDL AgroMonitor     

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1612

1635

R1 (Scr16_2% BB)

1642

1685

R1 (Scr18_2% BB)

1657

1700

R1(Scr16_ black)

1697

1740

R1(Scr18_ black)

1712

1755

Nguồn: CSDL AgroMonitor