Giám sát giá cà phê tuần 18/6-22/6
 

Giám sát giá cà phê tuần 18/6-22/6

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

18-06

19-06

20-06

21-06

22-06

Tháng 7/2018

1,701

1,696

1,706

1,717

1,724

Tháng 9/2018

1,687

1,685

1,695

1,701

1,705

Tháng 11/2018

1,693

1,685

1,694

1,698

1,702

Tháng 3/2019

1,701

1,693

1,699

1,703

1,707

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

18-06

19-06

20-06

21-06

22-06

Tháng 7/2018

114.45

114.10

113.65

112.60

113.85

Tháng 9/2018

116.70

116.40

116.65

116.25

116.95

Tháng 12/2018

120.15

119.85

120.10

119.70

120.35

Tháng 3/2019

123.65

123.35

123.60

123.25

123.90

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

12-06

13-06

14-06

15-06

18-06

Đắc Lắc

36,000

35,800

35,300

35,700

35,700

Lâm Đồng

35,200

35,000

34,500

34,900

34,900

Gia Lai

36,100

35,900

35,400

35,800

35,800

Đắc Nông

35,800

35,600

35,100

35,500

35,500

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

                                                 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1635

1635

R1 (Scr16_2% BB)

1685

1685

R1 (Scr18_2% BB)

1700

1700

R1(Scr16_ black)

1740

1740

R1(Scr18_ black)

1755

1755

Nguồn: CSDL AgroMonitor