Giám sát giá cà phê tuần 14/5-18/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 14/5-18/5

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

14-05

15-05

16-05

17-05

18-05

Tháng 5/2018

1,735

1,718

1,727

 

 

Tháng 7/2018

1,742

1,728

1,737

1,737

1,748

Tháng 9/2018

1,735

1,719

1,727

1,742

1,752

Tháng 11/2018

1,740

1,722

1,731

1,745

1,755

Tháng 3/2019

 

 

 

1,745

1,755

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

14-05

15-05

16-05

17-05

18-05

Tháng 5/2018

113.65

112.90

113.25

 

 

Tháng 7/2018

117.60

116.95

117.30

120.10

120.25

Tháng 9/2018

119.90

119.25

119.50

123.65

123.75

Tháng 12/2018

123.45

122.80

123.00

127.10

127.20

Tháng 3/2019

 

 

 

127.10

127.20

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

15-05

16-05

17-05

18-05

21-05

Đắc Lắc

35,600

35,500

35,700

36,100

36,300

Lâm Đồng

35,300

35,100

35,300

35,500

35,800

Gia Lai

35,800

35,800

36,000

36,400

36,600

Đắc Nông

35,600

35,500

35,700

36,000

36,200

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1,632

1678

R1 (Scr16_2% BB)

1,742

1728

R1 (Scr18_2% BB)

1,757

1743

R1(Scr16_ black)

1,797

1783

R1(Scr18_ black)

1,812

1798

Nguồn: CSDL AgroMonitor