Giám sát giá cà phê tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá cà phê tuần 11/6-15/6

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

11-06

12-06

13-06

14-06

15-06

Tháng 7/2018

1,735

1,729

1,706

1,713

1,713

Tháng 9/2018

1,723

1,715

1,693

1,701

1,701

Tháng 11/2018

1,726

1,718

1,697

1,707

1,707

Tháng 3/2019

1,734

1,726

1,702

1,716

1,716

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

11-06

12-06

13-06

14-06

15-06

Tháng 7/2018

117.10

117.35

116.35

115.70

115.70

Tháng 9/2018

119.20

119.50

118.60

117.95

117.95

Tháng 12/2018

122.75

123.05

122.10

121.50

121.50

Tháng 3/2019

126.15

126.45

125.55

125.00

125.00

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

12-06

13-06

14-06

15-06

18-06

Đắc Lắc

36,000

35,800

35,300

35,700

35,700

Lâm Đồng

35,200

35,000

34,500

34,900

34,900

Gia Lai

36,100

35,900

35,400

35,800

35,800

Đắc Nông

35,800

35,600

35,100

35,500

35,500

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

                                                 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1635

1652

R1 (Scr16_2% BB)

1685

1702

R1 (Scr18_2% BB)

1700

1717

R1(Scr16_ black)

1740

1757

R1(Scr18_ black)

1755

1772

Nguồn: CSDL AgroMonitor