Giám sát giá cà phê tuần 07/10-11/10/2019
 

Giám sát giá cà phê tuần 07/10-11/10/2019

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tuần 2/10-8/10

Tháng 11/2019

1311

1315

1284

Tháng 1/2020

1335

1335

1305

Tháng 3/2020

1360

1359

1329

Tháng 5/2020

1385

1384

1354

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

Tuần 2/10-8/10

Tháng 12/2019

99.05

101.04

98.87

Tháng 3/2020

102.58

104.58

102.48

Tháng 5/2020

104.88

106.85

104.79

Tháng 7/2020

106.97

108.94

106.93

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

Tuần 19/9-25/9

Tuần 26/9-2/10

Tuần 3/10-9/10

Đắc Lắc

33,480

33,520

33,020

Lâm Đồng

32,500

32,580

32,120

Gia Lai

33,100

33,120

32,600

Đắc Nông

33,160

33,220

32,720

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1394

1425

R1 (Scr16_2% BB)

1444

1475

R1 (Scr18_2% BB)

1459

1490

R1(Scr16_ black)

1499

1530

R1(Scr18_ black)

1514

1545

Nguồn: CSDL AgroMonitor