Giám sát giá cà phê tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cà phê tuần 05/02-09/02

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

01-02

02-02

05-02

06-02

07-02

Tháng 3/2018

1,769

1,764

1,780

1,804

1,786

Tháng 5/2018

1,752

1,745

1,752

1,770

1,761

Tháng 7/2018

1,786

1,779

1,783

1,795

1,787

Tháng 9/2018

1,798

1,781

1,786

1,796

1,789

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

01-02

02-02

05-02

06-02

07-02

Tháng 3/2018

121.40

120.40

119.80

122.85

123.30

Tháng 5/2018

123.75

122.75

122.10

125.05

125.45

Tháng 7/2018

126.15

125.10

124.45

127.40

127.70

Tháng 9/2018

128.50

127.50

126.80

129.75

130.05

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

02-02

05-02

06-02

07-02

08-02

Đắc Lắc

36,800

36,700

36,800

37,200

37,000

Lâm Đồng

36,500

36,400

36,500

36,900

36,700

Gia Lai

37,000

36,900

37,000

37,400

37,200

Đắc Nông

36,800

36,700

36,800

37,200

37,000

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1696

1696

R1 (Scr16_2% BB)

1746

1746

R1 (Scr18_2% BB)

1760

1761

R1(Scr16_ black)

1800

1801

R1(Scr18_ black)

1813

1816

Nguồn: CSDL AgroMonitor