Giám sát giá cà phê tuần 04/06-08/06
 

Giám sát giá cà phê tuần 04/06-08/06

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

04-06

05-06

06-06

07-06

08-06

Tháng 7/2018

1,745

1,747

1,751

1,733

1,721

Tháng 9/2018

1,732

1,733

1,736

1,723

1,712

Tháng 11/2018

1,736

1,737

1,739

1,729

1,717

Tháng 3/2019

1,743

1,743

1,744

1,734

1,725

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

04-06

05-06

06-06

07-06

08-06

Tháng 7/2018

121.50

119.45

118.25

115.70

117.25

Tháng 9/2018

123.75

121.75

120.55

118.00

119.50

Tháng 12/2018

127.25

125.30

124.00

121.50

123.00

Tháng 3/2019

130.75

128.85

127.55

125.00

126.45

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

05-06

06-06

07-06

08-06

11-06

Đắc Lắc

36,000

35,900

36,000

35,600

35,600

Lâm Đồng

35,300

35,300

35,400

35,000

35,000

Gia Lai

36,100

36,000

36,100

35,700

35,700

Đắc Nông

35,900

35,900

36,000

5,600

35,500

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

                                                 

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1652

1678

R1 (Scr16_2% BB)

1702

1728

R1 (Scr18_2% BB)

1717

1743

R1(Scr16_ black)

1757

1783

R1(Scr18_ black)

1772

1798

Nguồn: CSDL AgroMonitor