Giải pháp xuất khẩu gạo bền vững: Thúc đẩy liên kết, nâng cao giá trị

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giải pháp xuất khẩu gạo bền vững: Thúc đẩy liên kết, nâng cao giá trị

Dù đạt được những thành quả nhất định nhưng xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại: Khối lượng XK lớn nhưng giá trị thu được không cao; sản phẩm chưa có thương hiệu, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường… Vì vậy, để XK gạo bền vững, cần thúc đẩy liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm…

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí