Giá xuất khẩu tôm thẻ sang EU giảm mạnh từ tháng 8/2018-10/2019, USD/tấn
 

Giá xuất khẩu tôm thẻ sang EU giảm mạnh từ tháng 8/2018-10/2019, USD/tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.