Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 6/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tiếp tục giảm trong tháng 6/2018

Giá hạt điều nhân xuất khẩu của Việt Nam giảm liên tiếp từ đầu năm đến nay và đạt mức giá bình quân chỉ 9.233 USD/tấn FOB trong tháng 6/2018, giảm 2% so với tháng 5 và giảm tới 10,3% so với cùng kỳ tháng 6/2017. Đây cũng được ghi nhận là mức giá xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 1/2017. Tuy nhiên, tính chung trong 6 tháng đầu năm, giá bình quân xuất khẩu hạt điều vẫn đạt 9.849 USD/tấn FOB, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao trong quý 1.

Giá xuất khẩu hạt điều sang các thị trường chính giảm khá mạnh so với tháng trước, trong đó: Mỹ giảm 2,3% còn 9.167 USD/tấn, Hà Lan giảm 0,8% xuống 9.566 USD/tấn, Trung Quốc giảm 0,9% còn 11.243 USD/tấn, Anh giảm 1,7 xuống mức 8.957 USD/tấn%, Úc giảm 1,8% còn 8.866 USD/tấn và Thái Lan giảm tới 3,9% từ mức 9.031 trong tháng 5 còn 8.677 USD/tấn trong tháng 6 (giá xuất FOB).

Giá xuất khẩu hạt điều bình quân theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp