Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 5/2018 giảm tháng thứ 4 liên tiếp
 

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 5/2018 giảm tháng thứ 4 liên tiếp

Giá xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 5/2018 giảm ở hầu hết các thị trường, đạt bình quân 9.409 USD/tấn FOB, giảm 2,2% (tương đương khoảng 216 USD/tấn) so với tháng trước và giảm tới 6,5% so với cùng kỳ tháng 5/2017. Giá xuất khẩu sang 9 trên 10 thị trường nhập khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam đều duy trì xu hướng giá do đang trong mùa tiêu thụ thấp điểm.

Giá xuất khẩu hạt điều bình quân theo tháng năm 2017-2018 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp