Giá xuất khẩu cá tra fillet sang thị trường Mỹ từ 1/2013-5/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá xuất khẩu cá tra fillet sang thị trường Mỹ từ 1/2013-5/2018

Giá xuất khẩu cá tra fillet sang thị trường Mỹ từ 1/2013-5/2018, FOB, USD/tấn

Nguồn: TCHQ