Giá vịt Grimaud tại trại - miền Nam ngày 24/7/2019
 

Giá vịt Grimaud tại trại - miền Nam ngày 24/7/2019

Tại thị trường miền Nam, giá vịt grimaud hôm nay nhích tăng thêm 1,000 đồng/kg, nâng giá bán ra lên 46,000 đồng/kg.
 

Tin tham khảo