Giá Urea xuất khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Urea xuất khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018

Giá Urea xuất khẩu của Trung Quốc năm 2017-2018, USD/tấn FOB

Nguồn: Agromonitor tổng hợp