Giá Urea tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần trong năm 2019
 

Giá Urea tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần trong năm 2019

Giá Urea tại một số khu vực trên thế giới bình quân tuần trong năm 2019, (USD/tấn, FOB)

Bình quân, giá Ure tại Yuzhnyy, Trung Đông và Ai Cập trong tháng 5/2019 tăng 5-22 USD/tấn so với tháng 4/2019; trong khi đó, tại Nola, giá Ure hạt đục đã giảm khoảng 8 USD/st so với tháng 4/2019.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp