Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018

Giá Urea hạt đục (bình quân tháng) tại một số khu vực trên thế giới từ tháng 1/2017-4/2018, (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 4*/2018: Cập nhật đến ngày 13/04)